Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4443 1d61 400
Reposted fromsoftboi softboi viayox yox
 Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, 
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać. 
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromlovvie lovvie viapuszka puszka
3150 4baa 400
Reposted fromobliviate obliviate vianieobecnosc nieobecnosc
7811 ff45 400
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viatyhr tyhr
Marek Hłasko w liście do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromhormeza hormeza viafreeway freeway
6391 f55d 400
Reposted frombrumous brumous viafreeway freeway
5753 d976 400
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
8317 4391 400
8453 3e44 400
7480 bfe4 400
Reposted fromRowena Rowena viakateistrue kateistrue
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viakateistrue kateistrue
6975 eb2c 400
Reposted fromcontigo contigo viaDreamsMayCome DreamsMayCome
6988 d42e 400
Reposted fromcontigo contigo viaDreamsMayCome DreamsMayCome
6695 fbf1 400
Reposted fromapotheosis apotheosis viaDreamsMayCome DreamsMayCome
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuszka puszka
8205 26c4 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapuszka puszka
6778 0c9d 400
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl