Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5990 3d0e 400
Simona Kossak
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapikkumyy pikkumyy
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaszydera szydera
0501 6873 400
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
4221 451f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3340 aaae 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
4836 d1b1 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viadifferent-love different-love

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viajustaperson justaperson
6206 2dc2 400
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vianieobecnosc nieobecnosc
6512 1b3d 400
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaohhh ohhh
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viadeparter departer
6518 a719 400
Reposted fromcarol91 carol91 viadeparter departer
7400 89aa 400
Reposted frompussyporn pussyporn viaemptyspacess emptyspacess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl