Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frompsychedelix psychedelix
1685 7f5d 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaWilalena Wilalena

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairbjarbirb irbjarbirb
7807 d6b6 400
Reposted frompoppyseed poppyseed viaflesz flesz
2777 6589
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viaGunToRun GunToRun
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaDangerousHope DangerousHope
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDangerousHope DangerousHope
0348 9d37 400
Reposted fromseaweed seaweed viarosses rosses
5747 7913 400
6954 3a8b 400
Reposted fromdozylnie dozylnie vianobodyimportant nobodyimportant
5639 0cdf 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viaDangerousHope DangerousHope
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viamessclew messclew
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj - "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianiskowo niskowo
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl