Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaolvido olvido

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viadeparter departer
4014 41ba 400
Reposted from1985 1985 viadeparter departer
6797 0221 400
Reposted from4777727772 4777727772 viadeparter departer
9776 3261 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadeparter departer
4341 9531 400
Reposted fromszatanista szatanista viadeparter departer
5303 621b 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viadobby dobby

Jesteś o wiele lepszym wierszem

Niż każdy, który ja

Rzetelnie sklecę,

Chcąc Cię uchwycić w tekście.

— "Mała" ~Rogucki
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viadeparter departer
3729 f6e7 400
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
3959 ea16 400
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viawarkocz warkocz
4290 bc25 400
miss you
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viagabunia gabunia
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
6224 0724 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacatchdimoment catchdimoment
1282 f589 400
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viadobby dobby
5389 ad4b 400
Reposted from4777727772 4777727772 viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl