Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viasentymentalna sentymentalna
1406 9be4 400
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMigotliwa Migotliwa
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
5862 6b75 400
Reposted fromnyaako nyaako viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
2496 2be7 400
Łączyło ich coś rzadkiego i pięknego, a on nauczył się, że kobiety głęboko odczuwały miłość. Czuły miłość w sposób, którego Roland nigdy nie pojmował, jakby ich serca miały dodatkowe komory, nieskończone przestrzenie, w których miłość mogła  zamieszkań i nigdy nie odchodzić.
— Lauren Kate - "Zakochani"
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viasentymentalna sentymentalna
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
3060 7e5b 400
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaszydera szydera
9202 8d39 400
Reposted fromecto ecto viaucieknijmi ucieknijmi
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vianiskowo niskowo
9076 b588 400
Reposted frommalaya malaya vianiskowo niskowo
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
3257 639c 400
Reposted fromTeardrops Teardrops viakitana kitana
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viazjebalosie zjebalosie
5080 1431 400
Reposted fromPoranny Poranny viazjebalosie zjebalosie

Antidotum na niepokój była temperatura Twojego ciała.

Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viazjebalosie zjebalosie
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viazupkamleczna zupkamleczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl