Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7205 4afa 400
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolvido olvido
4014 41ba 400
Reposted from1985 1985 viaolvido olvido
4404 bcd4 400
Reposted frombrumous brumous viaolvido olvido
3762 cd27 400
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawarkocz warkocz
4184 afd4 400
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
3064 5ed7 400
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
0806 259f 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viawarkocz warkocz
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
3043 72b0
Reposted frombrystol brystol vianergo nergo
5953 908b 400
Reposted fromDennkost Dennkost viadeparter departer
5189 6ce0 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
0645 ba1f 400
Reposted fromposzum poszum viafreeway freeway
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaister ister
1416 b956 400
Reposted fromrenirene renirene vianieobecnosc nieobecnosc
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl