Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5953 908b 400
Reposted fromDennkost Dennkost viadeparter departer
5189 6ce0 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
0645 ba1f 400
Reposted fromposzum poszum viafreeway freeway
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaister ister
1416 b956 400
Reposted fromrenirene renirene vianieobecnosc nieobecnosc
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted frompsychedelix psychedelix
1685 7f5d 400
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaWilalena Wilalena

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairbjarbirb irbjarbirb
7807 d6b6 400
Reposted frompoppyseed poppyseed viaflesz flesz
2777 6589
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viaGunToRun GunToRun
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaDangerousHope DangerousHope
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDangerousHope DangerousHope
0348 9d37 400
Reposted fromseaweed seaweed viarosses rosses
5747 7913 400
6954 3a8b 400
Reposted fromdozylnie dozylnie vianobodyimportant nobodyimportant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl